No165陈宝拉秋色之空写真集39P陈宝拉爱尤物

No165陈宝拉秋色之空写真集39P陈宝拉爱尤物

答曰:此肾中之阳暴浮也。巢元方、陈无择所谓不可得冷,以尿和土罨脐中,多有得生之证也。

知益州张咏进豨莶丸表略曰:窃以餐石饮水,可作充肠之馔。阴虚之人,火旺太甚,宜滋肾丸、六味丸、五苓散之类,解见上。

有时外热一退,即不畏寒者,是阳又潜于内故也。见在下血或少或多,鲜瘀不一,此血不归经,气失统摄,下时里急后重,脾阳肾水俱伤,下后魄门瘙痒,中虚逼阳于下,脐旁动气有形,或左右上下,殆越人所谓动气之状,腹胁胀坠,不为便减,土困于中,魄门锁束,小溲不利,水亏于下,均非热象,矢气欲解不解,则肛门胀坠,时或燥热直逼前阴,肾囊收缩,气随上逆,皆水亏土弱之征,小腹坠,大腹膨,矢气解则舒,不解则胀连胁肋,右胜于左,以脾用在右,脾病故得后与气,则快然如衰,常觉中下二焦否塞,大便有时畅下,则诸证较减,以肾居于下,为胃之关,开窍于二阴,大便既畅,土郁暂宣,水源暂畅,故减至于或为之,犹浮云之过太虚耳。

吴又可所论,乃疟内与伏邪相遇。夏暑内伏,为四时之痎疟。

其状初得之即失音,不过一二日即致不救。熟地一两枣皮八钱淮药五钱茯苓五钱丹皮六钱泽泻三钱按地黄汤一方,乃利水育阴之方也。

市医往往称为阴虚火旺,而用滋阴降火之药者极多,试问有阴虚火旺,而反见津液满口,唇、舌青滑,脉息无神,二便自利者乎?即有肿痛甚者,乃元阳外脱之候,必现阴象以为据。

Leave a Reply