Rosimm第2839期彩色连身裙美女居家私房无内肉丝裤袜秀翘臀屁沟极致诱惑85PROSI写真

Rosimm第2839期彩色连身裙美女居家私房无内肉丝裤袜秀翘臀屁沟极致诱惑85PROSI写真

中暑之证,身热有汗,因暑热熏蒸,故头痛口渴,烦躁不宁,甚则气乏神倦,足冷恶寒,(加味人参白虎汤)人参石膏生知母粳米甘草苍术水煎服。关前之位,其名曰寸;关后之位,其名曰尺。

外治法同痈疽肿疡、溃疡门。 本事黄耆虚热喘,五味芍药二门冬,参耆熟地炙甘草,乌梅姜枣茯苓功。

法用新桑树根,劈成条,或桑木枝,长九寸,劈如指粗,一头燃着吹灭,用火向患处烘片时,火尽再换。(白通汤)干姜附子制葱水煎服。

毒热内攻肺喘满,清气化毒饮最灵,前桔栝篓翘桑杏,芩连元参草麦冬。三恶形消瘦,疮形陷又坚,脓清多臭秽,不食脾败难。

暑厥之证,昏昧不省人事,因其人元气素虚,暑热冲心,实者以辰砂益元散合抱龙丸治之。(知蘖地黄汤)干生地黄山茱萸肉山药炒知母炒黄蘖盐炒牡丹皮知蘖地黄阴虚热,知母黄蘖牡丹皮,干生地黄并泽泻,茯苓山药共茱萸。

若腰肋生之,系肝火妄动,宜用柴胡清肝汤治之。若色黑木痛,麻痒太过,根硬如铁钉之状,寒热并作,即眉心疔也,俱由督脉经风热壅结气滞所成。

Leave a Reply